Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot-Spot UW

[English version below]

Zarząd Samorządu Studentów wraz z Welcome Point UW oraz Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu zapraszają Was do Miasteczka na styku kultur, wydarzenia, którego celem jest integracja studentów zagranicznych ze studentami polskimi i z Polakami w ogóle. Impreza odbędzie się 17 maja w godzinach 10:30–18:00 na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego.

Cały event podzielony będzie na trzy strefy:

  • Strefa debat (Gmach Audytoryjny, sala im. Baszkiewicza):

Program

10:30–11:30 Wielokulturowość w Kanadzie, Szwajcarii i Australii; Adam Koniuszewski (w języku angielskim)
12:00–13:00 Podróże ekstremalne, o zdobywaniu szczytów; Miłka Raulin
14:00–15:00 Zanim pomożesz: czy powinniśmy „ratować Afrykę”? – spotkanie o etycznym wolontariacie z Fundacją Go’n’Act
15:10–16:40 Wszystkie odcienie orientu – wielokulturowość Azji;  prelegenci: afrykanistyka – dr hab. Hanna Rubinkowska, mongolistyka i tybetologia – dr hab. Agata Bareja Starzyńska, indologia – prof. dr hab. Piotr Balcerowicz, sinologia – dr Małgorzata Religa, arabistyka – dr George Yacoub
17:30–18:30 Polityka krajów wielokulturowych z perspektywy dziennikarza – rozmowa z Jackiem Pałasińskim.
  • Strefa Food-Trucków (teren od Bramy Głównej UW w stronę Starego BUWu) – od godziny 11:00.
  • Strefa Kultur – od godziny 12:00. To tutaj nasi studenci zaproszą Was do podróży po swoich krajach, do zapoznania się ze swoimi zwyczajami i językami. W dwudziestu namiotach ulokowanych przed budynkiem Starego BUWu będziecie mieli możliwość „odwiedzenia” kilkudziesięciu państw rozsianych po całym globie! Czekają Was zarówno warsztaty ze składania origami, jak i nauka podstawowych zwrotów w różnych językach, degustacja lokalnych potraw i wiele, wiele więcej.

[English version]

Students’ Union’s Board, Welcome Point and Volunteer Centre of the UW invite you to Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW! This is very special event which main purpose is to integrate foreign and Polish students. It will take place on May 17 on UW’s Main Campus from 10:30am to 6:00pm.

The whole event will be divided into three areas:

  • Debates area (Auditorium Building, Baszkiewicz hall):

Programme

10:30–11:30 Multiculturalism in Canada, Swizterland, and Australia; Adam Koniuszewski (in English)
12:00–13:00 Extreme travels – about reaching the top; Miłka Raulin (in Polish)
14:00–15:00 Before you help: should we “save Africa”? – about ethical volunteer servie with Go’n’Act Foundation (in Polish)
15:10–16:40 All shades of the Orient – multiculturalism in Asia; speakers: African studies – dr hab. Hanna Rubinkowska, Mongol and Tibetan studies – dr hab. Agata Bareja Starzyńska, Indian studies – prof. dr hab. Piotr Balcerowicz, Chinese studies – dr Małgorzata Religa, Arabian studies – dr George Yacoub (in Polish)
17:30–18:30 Multicultural countries’ politics from journalist’s perspective – talk with Jacek Pałasiński (in Polish)
  • Food-truck area (from UW Main Gate towards Old Library building) – from 11:00 am.
  • Culture area – from 12:00. It is here where our students will invite you for a journey to their countries, to learn more about their customs and their languages. In twenty tents located right outside the Old Library building you will have a chance of “visiting” several dozens of countries spread around the globe! There will be workshops in folding origami, learning of useful foreign phrases, tasting of delicious foreign food, and much, much more!